Instytut Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, 7-9 IV 2017

Światy grozy

Cykl ogólnopolskich konferencji naukowych organizowanych przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta we współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami naukowymi celem zwiększenia zarówno wśród badaczy, jak i entuzjastów narracji grozy świadomości krytycznej, a także sformułowania korpusu prac akademickich zgłębiających najważniejsze współczesne reprezentacje grozy.

Owocem pierwszej edycji konferencji jest recenzowana właśnie książka Światy grozy, pod redakcją naukową dr Kseni Olkusz, wydawana w serii „Perspektywy Ponowoczesności”.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!